Przetargi

innowacyjna2 unia2
Data ogłoszenia Dotyczy
09.08.2016r.

Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w EBS 3E Production w Ełku. Przetarg ograniczony.

 1. Regulamin wyboru ofert w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
 2. Specyfikacja Warunków Udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego.
 3. Specyfikacja Warunków Udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego.
 4. SWU Protokół Komisji Przetargowej z dnia 26.09.2016
 5. Informacja o wyborze oferty z dnia 14.10.2016r.
04.12.2013r.

Zakup maszyn i urządzeń do wdrożenia produkcji innowacyjnych centrali alarmowych GSM i nadajników GSM w firmie 3E w Ełku.

 1. Zapytanie ofertowe 3E
 2. Zapytanie ofertowe 3E
 3. Informacja o wyborze oferty
 4. Informacja o wyborze oferty (strona 2 wyliczenie)
02.01.2012r

Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania procesami produkcyjnymi firmy 3E.

 1. Informacja o wyborze oferty
 2. Zapytanie ofertowe 3E
 3. Informacja o wyborze oferty
 4. Zapytanie ofertowe na wdrozenie

Wdrożenie systemu teleinformatycznego zarządzania logistyką i serwisem firmy 3E

 1. Informacja o wyborze oferty
 2. Informacja o wyborze oferty
 3. Zapytanie ofertowe analiza
 4. Zapytanie ofertowe na wdrożenie
05.03.2011r.

Przetarg na wykonanie form wtryskowych oraz opracowanie nowego oprogramowania centralnego jak i oprogramowania elementów składowych Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Monitorowania „online” Stanu Bezpieczeństwa Osób i Mienia SEMOS

 1. Informacja o przetargu
 2. Rozstrzygniecie formy II
 3. Zapytanie ofertowe formy I
 4. Zapytanie ofertowe formy II
11.12.2010r.

Przetarg na zakup maszyny do montażu powierzchniowego oraz instalację całego ciągu produkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem.

 1. Rozstrzygniecie formy I
 2. Rozstrzygniecie formy II
 3. Zapytanie ofertowe formy II
 4. Zapytanie ofertowe formy I